Yêu những điều không hoàn hảo | Đại đức Hae Min

“Yêu những điều không hoàn hảo” là một cuốn sách nhẹ nhàng, sâu lắng có thể chạm thấu trái tim của mỗi người. Sách có tổng cộng 8 phần và cấu trúc sách được viết theo dạng “thơ”, dễ đọc và dễ hiểu. Trong từng phần, tác giả dẫn dắt đọc giả đi qua những vấn đề của thế gian và làm sao để tháo gỡ những nút thắt đó.