Làm sao để giúp ai đó trở nên quyết liệt?

Làm sao để giúp ai đó trở nên quyết liệt?
Hành trình tôi đi tìm tôi của mỗi người là hành trình rất cá nhân, rất khác. Không ai có thể giúp ai. Không ai có thể dạy ai. Chỉ có tôi sẽ tìm thấy con người quyết liệt của chính mình, khi tôi tìm & tôi thấy.

5 cuốn sách về nạn diệt chủng : Đau thương và khốc liệt.

5 cuốn sách về nạn diệt chủng: Phơi bày sự thật đau thương và khốc liệt bằng tất cả nỗi cảm thương sâu sắc với số phận con người và sự ghê tởm về tính phi nhân của những kẻ hành quyết.

Khi không còn tiền bạn sẽ ngộ ra rất nhiều điều.

Khi không còn tiền bạn sẽ ngộ ra nhiều điều: Đó là lúc để bạn nhìn thấu một người, là lúc bạn biết được ai là bạn, ai là bè, và ai mới là người thực sự quan tâm đến mình.

10 ân hận của con người | Nhà lãnh đạo không chức danh

10 ân hận của con người là trích đoạn trong cuốn sách Nhà lãnh đạo không chức danh của tác giả Robin Sharma, với 10 điều ân hận thường gặp trong suốt cuộc đời mỗi chúng ta từ lúc sinh ra cho đến khi mất đi. Vậy 10 ân hận đó là gì?

3 kiểu tư duy khiến bạn tuột dốc.

3 kiểu tư duy khiến bạn tuột dốc: Tư duy “miễn phí”, tư duy “mì ăn liền”, tư duy phóng đại. Nếu không thay đổi đời bạn ắt tuột dốc.

Phương pháp lấy lại năng lượng khi bạn mất nhiệt.

Phương pháp lấy lại năng lượng: 6 cách để không bao giờ dễ dàng xuống tinh thần.